Sjećaš li se Doli Bel

Sjećaš li se Doli Bel

Sala: Velika Sala
Scena: Večernja scena
Sezona: Sezona 2019/2020
Režija: Kokan Mladenović

Na repertoaru:

 

Režija: Kokan Mladenović

Dramaturg: Vedran Fajković

Scenografkinja i kostimografkinja: Adisa Vatreš Selimović 

Autor muzike: Irena Popović

 

Igraju: Emir Hadžihafizbegović (Mahmut Zolj), Gordana Boban (Sena Zolj), Mirsad Tuka (Dino 2), Davor Golubović (Dino 1), Elma Juković (Doli Bel), Admir Glamočak (Tetak/Cvikeraš), Tatjana Šojić (Tetka, Štakina majka, Šintorova majka, Omladinka Buba), Muhamed Hadžović (Šintor), Sabit Sejdinović (Kerim Zolj/Vlado Kliker), Sin Kurt (Midho Zolj), Amar Selimović (Rasim Top) te Saša Krmpotić (Kiko Štaka).

 

MORA

Šta radiš, sine? Sanjam, majko. Sanjam kako pjevam. A ti me pitaš, u mome snu: Šta to činiš, sinko?

O čemu, u snu, pjevaš, sine?

Pjevam, majko, kako sam imao kuću. A sad nemam kuće. O tome pjevam, majko.

Kako sam, majko, imao glas, i jezik svoj imao. A sad nemam glasa, ni jezika nemam.

Glasom, koga nemam, u jeziku, koga nemam, O kući, koju nemam, ja pjevam pjesmu, majko.

Abdulah Sidran

Preuzmite aplikaciju

Google Play Apple Store

Generalni pokrovitelj

Universal Capital Bank Logo