Poruka predśednice ASSITEJ International Ivet Hardi za 20. mart – Svjetski dan pozorišta za đecu i mlade 2019.


Naš svijet je pokidan podjelama i podijeljenošću. Sa svih strana nas okružuju vođe i strategije koji streme tome da ljude okrenu jedne protiv drugih, po osnovu rase, jezika, kulture, ekonomskog statusa, roda, seksualne orijentacije, privrženosti nekoj ideji, pripadanja ili nepripadanja… Gotovo svaki aspekt naše ljudskosti neko je iskoristio kako bi unio još veću podjelu i izgradio još više zidove sumnje i mržnje. Kao rezultat toga, izgleda da smo okrenuli leđa Ubuntuu, afričkoj mudrosti koja kaže „ja jesam zato što ti jesi“ i „čovjek je čovjek kroz svoje odnose s drugim ljudima“.

Kako možemo da radimo na tome da ispravimo tu strašnu nepravdu koju nanosimo svojoj đeci i, naravno, sebi?

Đeca moraju da budu u prilici da uživaju u trenucima u zajednici, koji ih podśećaju na ono šta nam je zajedničko i đe mogu da cijene višestruke realnosti onoga što znači biti ljudsko biće. Trebaju im prostori u kojima će istraživati nove načine mišljenja kojima se preispituju narativi koji unose podjelu, u kojima će ośećati empatiju s onima koji su najmanje nalik na njih. Potrebna su im konkretna iskustva zajedništva u zajednici, da ih podśete na radost i ljepotu koju ovaj svijet može da ponudi.

ASSITEJ vjeruje da pozorište pruža mnogobrojna vrata u ośećanje veće povezanosti s drugima i, što je vrlo važno, nama samima.

Nedavno je pozorište New Victory iz Njujorka objavilo rezultate petogodišnje studije o dobrobitima pozorišta za đecu i mlade. Jedan od ključnih, a neočekivanih, zaključaka bio je i taj da je izloženost pozorištu ovoj đeci dala veću nadu za budućnost. Ti rezultati upoređeni su s rezultatima kontrolne grupe u kojoj oni koji nijesu bili izloženi pozorišnim predstavama i radionicama tokom istog perioda imaju doživljaj manjih mogućnosti vezanih za učenje i poslovne prilike u budućnosti.

Zašto je nada toliko važna? Nada stvara pozitivnu energiju koja se onda prevodi u samouvjerenost, snagu volje, otpornost i na kraju konkretne akcije koje za cilj imaju mijenjanje sopstvenog života i života drugih. Svako dijete mora da ima nadu.

Hajde onda da se danas posvetimo tome da još danas povedemo neko dijete ili mladu osobu u pozorište i da prikupimo podršku neophodnu da obezbijedi da svako dijete ima pristup umjetnosti i pozorištu, bez obzira na lične ili društvene okolnosti. A mi kojima je to zanimanje, posvetimo se tome da stvaramo kvalitetna iskustva koja će promijeniti način na koji mlada generacija doživljava svijet – kako u ime sadašnjosti, tako i budućnosti.