Poruka predśednika svjetske UNIMA Dadi D. Pudumjee za 21. mart -Svjetski dan lutkarstva


Drage kolege lutkari, članovi UNIMA-e i uvažene kolege iz svih krajeva svijeta, koji ste danas s nama – svima želim srdačnu dobrodošlicu!
Kad su me zamolili da napišem poruku za Svjetski dan lutkarstva za 2019. godinu, bio sam duboko dirnut, jer mi je velika čast i privilegija dase obratim svima vama u 90. godišnjici ove naše velike organizacije – Union International de la Marionette – UNIMA.

Ponosan sam što mogu reći da smo najstarija međunarodna teatarska organizacija u svijetu. Dok ponosno gledamo na našu istoriju i nasljeđe, vidimo čvrste stubove na kojima počiva UNIMA: tradicija, talenat, imaginacija i naporan rad. Naši osnivači i mnogi koji su nastavljali sa vizionarskim radom – to su pojedinci koji su oblikovali svijet lutkarstva. Neki su danas sa nama, neki u našim śećanjima, ali njihovi ideali, vrijednosti, umjetnička ostavština, a nadasve saośećanje, žive i dalje kroz rad devedesetak naših nacionalnih centara i kroz naše predstavnike širom svijeta.

Od samog početka, UNIMA je bila poznata kao platforma za njegovanje, podršku, razmjenu i dijeljenje kreativnih ideja, misli i djelovanja. U 90. godini postojanja UNIMA, naša predanost mora biti okrenuta novim i budućim generacijama mladih lutkara – kako tradicionalnih, tako i modernih – koji stvaraju najljepšu srž mašte, kreativnosti i komentara. Ako mogu tako reći, stojimo na mostu s prtljagom prethodnih generacija, ponovno otkrivamo sebe i gledamo u svijetlu i pozitivnu budućnost.

Danas živimo u doba tehnologije i promjena koje lutkarstvu, ali iUNIMA-i donose velike mogućnosti – angažovati se oko nove publike, koristiti lutke na način koji će živopisnije ispričati priče, stvoriti i osmisliti nove modele distribucije i platforme za prikaz našeg rada.

Često sam čuo ljude kako pitaju: Ali, zašto UNIMA? Na to mogu da odgovorim da je UNIMA globalna porodica s ljudskim resursima dostupnim širom svijeta. To je ono što ovu organizaciju čini onakvom kakva jeste i definišeono što ona predstavlja. Širom svijeta imamo veliku vojsku volontera, koji su uvijek spremni da pomognu i njeguju talente.

Što nas to toliko privlači ovoj formi, kojoj i sami dajemo život? Je li to ono beživotno što oživljava, i na taj način govori hiljadu riječi, na način na koji nijedan glumac ne bi mogao, ili ne bi mogao imati dopuštenje da to učini? Ili je to da sebe vidimo kao tvorce koji manipulišu svojim podanicima? Što god da je slučaj, lutke širom svijeta izražavaju, igraju, bore se, vole i povezuju naše brojne uspomene prošlosti s našom sadašnjošću. Podučavamo novu generaciju da se moramo držati naših prošlih vrijednosti i tradicija, dok smo nepokolebljivo otvoreni za nove ideje.

Proslavimo, dakle, tu ljubav ne samo za lutkarsku umjetnost, nego prije svega za pokušaj razumijevanja razlika koje postoje između naroda i kultura, koje treba približiti i izbrisati, ovakvom vrstom proslave kao što je ova danas. Ova organizacija i oblik umjetnosti omogućavaju nam promovisanje najplemenitijih ljudskih vrijednosti kao što su mir i međusobno razumijevanje među ljudima, bez obzira na njihovo porijeklo, politička ili vjerska uvjerenja i razlike u kulturi, u skladu s poštovanjem temeljnih ljudskih prava kako je definišemo opštom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija. Prisutna u više od 90 zemalja, UNIMA je platforma za razmjenu i dijeljenje informacija između ljudi koji se bave lutkarstvom i onih koji su strastveni u vezi s ovom umjetničkom formom.

Na Svjetski dan lutkarstva oduševljen sam što vidim da smo kao organizacija doprli do toliko mnogo ljudi i toliko zajednica širom svijeta, posebno u područja u nepovoljnom položaju, kojima inače ne bi bilo moguće da vide teatar lutaka. Kao preśedniku UNIMA, čast mi je i privilegija da radim sa svima vama. Tokom putovanja i druženja u funkciji preśednika, doživio sam veliki ośećaj zajedništva među lutkarima širom svijeta. U svima vama je plamen, koji nas drži na putu bez obzira na situaciju. Uvijek se susrijećemo i razmjenjujemo misli i ideje sa smiješkom. Imao sam priliku da njegujemvelika prijateljstva i izgradim divnu porodicu širom svijeta, a to je ono što će biti sa mnom do kraja mojih dana.