OBAVJEŠTENJE O PRAVU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE „VASILIJE IVANOVIČ ŠĆUĆKIN“


            Nagradu “Vasilije Ivanovič Šćićkin” dodjeljuje Gradsko pozorište, kao javno priznanje za izuzetna umjetnička ostvarenja iz oblasti Pozorišne umjetnosti za djecu i odrasle (dramski tekst, režija, gluma, kostim, scenografija, muzika, …).

            Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje na Dan Gradskog pozorišta 27-og decembra, ravnopravno za umjetničko ostvarenje na Lutkarskoj sceni za djecu, Dramskoj sceni  za djecu i Večernjoj sceni, kako upošljenim u Gradskom pozorištu tako i spoljnim saradnicima.

            Nagradu mogu dobiti umjetnički stvaraoci koji značajno doprinose razvoju Gradskog pozorišta, prepoznatljivosti i plasmanu ove pozorišne kuće.

            Nagrada se može dodijeliti i za životno djelo radniku u kulturi ili umjetniku čiji je rad obilježio vrijeme u kojem je djelovao i trajno doprinio razvoju Gradskog pozorišta.

            Pravo predlaganja kandidata za dodjelu Nagrade imaju sva pravna i fizička lica.

           Predlozi se dostavljaju u pisanoj formi, sa naznakom za koje se djelo i ostvarene rezultate kandidat predlaže za dodjelu Nagrade i sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata.

            Predlozi za Nagradu se dostavljaju Upravi Gradskog pozorišta, preko arhive Pozorišta, Bokeška broj 2, Podgorica, sa naznakom: za Pozorišni savjet (predlog za dodjelu Nagrade „Vasilije Ivanovič Šćućkin“), najkasnije do 20. decembra 2017. godine.

           Kontakt telefon: 020/665-085