Nikola Krstić…………………………………………………….Rukovodilac tehničkog sektora

Ivana Ivezić…………………………………………… Inspicijent

Vlado Lalović…………………………………………………..Majstor svjetla

– Momir Milić……………………………………………………..Majstor tona

Predrag Vuković……………………………………………Majstor tona

– Nada Mijović………………………………………………….Šminker

Velimir Čukić…………………………………………………Rekviziter

Nevenka Todorović………………………………………….Garderoberka

– Vladimir Milić………………………………………………….Dekorater

Marko Lopičić………………………………………………..Dekorater

Gordana Karadzić…………………………………………..Biletar

 

HONORARNI SARADNICI:

 

Gavrilo Lopičić………………………………………………Asistent majstora svijetla

Žana Ćetković.……………………………………………..Šminkerka

Ilija Bogićević………………………………………………..Dekorater

Boško Jovićević……………………………………………..Dekorater

Alis Averić…………………………………………………….Dekorater

Lejla Gačević…………………………………………………Garderoberka

Milica Dabović………………………………………………..Hostesa

Radica Prelević………………………………………………Hostesa

Prijatelj pozorišta

    Pratite nas:

Facebook