Nela Savković-Vukčević rođena je 21. februara 1972. godine u Podgorici, Crna Gora. Završila je Gimnaziju Slobodan Škerović i Umjetničku školu za muziku i balet Vasa Pavić, osnovno obrazovanje. Diplomirala je na Univerzitetu Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću, a poslijediplomske studije nastavila je na Filološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu (Srbija).

Direktorka je JU Gradsko pozorište, Podgorica, od decembra 2018. do jula 2019. godine

Obavljala je poslove sekretarke Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada Podgorice u periodu od januara 2015. godine do decembra 2018. godine.

Od 1998. do 2015. godine radila je u Radiju i Televiziji Crne Gore sa zvanjem urednice u raznim programima, pripremajući emisije kulturnog, dokumentarnog, obrazovnog i političkog karaktera. Bila je urednica Redakcije naučnog programa od 2007. do 2009. godine i urednica Redakcije dramskog programa od 2009. do 2013. godine. Tokom 2014. godine uređivala je emisiju Crnogorske teme, posvećenu identiteskim pitanjima. Iz televizijskog rada, pored pomenute emisije, izdvajaju se: serija Krugovi književnosti, od trideset epizoda, o istoriji crnogorske književnosti, kao i putopisne reportaže o Siriji, Tajlandu, Singapuru, Indoneziji i ostrvu Bali, Švajcarskoj i SAD-u.

Kao novinarka RTCG, 1999. usavršavala se u Velikoj Britaniji, pohađajući Kurs za televizijske vijesti i aktuelne događaje u organizaciji Tomson fondacije (The Thomson Fondation, Course in Television News and Current Affairs, Cardiff, Wales, United Kingdom). Ovaj projekat, pod nazivom Vjerujem u sebe, realizovala je Vlada Crne Gore.

Saradnju sa RTCG počela je kao gimnazijalka, pripremajući priloge za emisiju ,,Piramida” na Radiju.

Od 2005. do 2018. godine bila je angažovana na Univerzitetu Crne Gore, kao honorarni saradnik na tri predmeta: Stilistika i retorika, TV novinarstvo i Radio novinarstvo, a od 2009, na Univerzitetu Donja Gorica na dva predmeta: Retorika i Diplomatsko komuniciranje i mediji.

Kao predavač Retorike dobila je stipendiju Američkog savjeta za međunarodno obrazovanje JFDP (Junior Faculty Development Program) i od decembra 2007. godine do juna 2008, usavršavala se u SAD. Na Univerzitetu Kanzas, na diplomskim i doktorskim studijama pratila jer predmete: Predśednička retorika, Politička komunikacija i mediji, Političke debate i Žanrovi i kritika u retorici. Završila je istraživački rad na temu: Retorika Baraka Obame.

Na Univerzitetu Kanzas, na Katedri za slavistiku, održala je predavanje: O modernoj crnogorskoj književnosti i kulturi.

Gostovala je na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, đe je održala predavanje: Pozorišta jugoistočne Azije i pozorišne tradicije Balija, potkrijepljeno video materijalom sa predstava koje je tamo pratila.

Autorka je predgovora za roman ,,Putnik” Sretena Asanovića, i dvije knjige Mladena Lompara: izbor poezije na engleskom jeziku koji je objavljen 2013. godine pod nazivom The Arts of finitude, i zbirke pjesama Balsamovana kletva, objavljene iste godine, kao i pogovora za zbirku poezije Zmije Grmožura, objavljene u ediciji Nova Luča, Antologije crnogorske književnosti.

            Učestvovala je na naučnim skupovima i okruglim stolovima posvećenim Radoju Radojeviću, Radoslavu Rotkoviću, Radovanu Zogoviću, Mihailu Laliću.

Govorila je, između ostaloga, na promocijama o stvaralaštvu Branka Banjevića, Vojislava Nikčevića, Sretena Perovića, te o trima knjigama Radovana Radonjića: Pravna retorika, Crnogorska retorika i Crnogorska teokratija; monografiji Eros, krv i svetost Dimitrija Popovića; izdanjima ICJK/FCJK: knjizi Tužbalice, priredio Danilo Radojević; djelu Istorija crnogorske književnosti; izdanjima Biblioteke Njegoš; Povijest svjetske književnosti Milivoja Solara, Njegoševa bibliografija.

Intenzivno sarađuje s Institutom za crnogoski jezik i književnost, sada Fakultetom za crnogorski jezik i književnost.

Član je Crnogorskog P.E.N. centra i Matice crnogorske.

Nela Savković-Vukčević u braku je sa Mladenom Vukčevićem i imaju dva sina: Vukasa i Pavla.

Živi i radi u Podgorici.

 

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Nela Savković-Vukčević

Generalni pokrovitelj

Prijatelji pozorišta

    Pratite nas:

Facebook